Veelgestelde vragen over gevelreiniging

Zuren reiniginsproducten kunnen het aanwezige kalk in kalkzandsteen en natuursteen oplossen. Hierdoor kan ernstige schade ontstaan bij een foutieve applicatie. Speciaal voor deze ondergronden heeft Chemtec Chemicals B.V. andere gevelreinigingsproducten, nl. Geclean Alka of Wendro. Dit is zijn pasteuze reiniger op alkalische basis welke veilig te gebruiken is op kalkzandsteen en natuursteen. Denk erom na gebruik van deze producten het behandelde oppervlak na te behandelen c.q. te neutraliseren met Neutralex, dit voorkomt eventuele witte uitslag.

Op dit moment zijn er nog geen landelijk dekkende richtlijnen. Echter, er zijn al gemeenten die strenge eisen stellen bij het gevelreinigen. Wij adviseren dan ook om voor de aanvang van het gevelreinigen contact op te nemen met de plaatselijke betreffende instanties en vraag naar de lozingsnormen die gelden voor de betreffende gemeente.

Een mangaansteen is niet te reinigen met chemische middelen. Daardoor ontstaan niet te voorspellen vlekken, strepen en verkleuringen. Een mangaansteen is alleen te reinigen d.m.v. stralen.

 

Bij gebruik van zure reinigers bestaat de kans dat verfwerk, zeker glas en metalen geveldelen beschadigen. 
Glas en andere silicaathoudende materialen worden door zuren aangetast. Bij gebruik van basische reinigers moeten diverse gevelelementen afgedekt worden: schilderwerk kan door verzepen met basische reinigers beschadigen!