Milieu en chemie

Chemtec Chemicals B.V. is producent van bouwchemische proiducten voor de bouw-,schilders- en schoonmaakbranche. Het overgrote deel van onze gebruikte grondstoffen valt onder de nieuwe Europese verordening voor chemische stoffen

 

REACH.

De verordening is op 1 juni 2007 in werking getreden. Wat is REACH? Omdat er over de mogelijke negatieve effecten van chemische stoffen voor mens en milieu weinig tot niets bekend is ontstaat er onduidelijkheid over de kwaliteit en veiligheid van leef- en werkomgeving. Bovendien blijkt dat de informatie die wél beschikbaar is, onvoldoende wordt gecommuniceerd, m.a.w. er is onvoldoende communicatie van producent naar afnemer naar consument en visa versa. Als gevolg hiervan is het voor zowel producenten als gebruikers lastig verantwoordelijkheid te nemen. Het doel van REACH is om deze problemen op te lossen.

De afkorting van REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische Stoffen. Concreet houdt REACH in dat een bedrijf van alle stoffen die het produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten, de risico's moet kennen en maatregelen moet benoemen met als doel het veilig gebruik van chemische stoffen te bevorderen.

Het doel van REACH is bij de productie, het doorgeven en de verwerking van chemische stoffen een hoog veiligheidsniveau te waarborgen voor mens en milieu. De verantwoordelijkheid voor veilig werken verschuift met REACH dus naar het bedrijfsleven. Door REACH zal informatie beschikbaar komen over gebruikte stoffen en zal de communicatie over deze stoffen (van producent naar eindgebruiker) verbeterd worden. Deze doelstelling van REACH past uitstekend in de strategische bedrijfsdoelstellingen van Chemtec Chemicals BV.

Iedereen die beroepshalve chemische stoffen of preparaten produceert, in de EU importeert, distribueert of gebruikt valt onder de nieuwe REACH-regelgeving. Niet alleen Chemtec zelf maar ook onze leveranciers en u als onze klant krijgt te maken met REACH.

Bedrijven kunnen verschillende rollen spelen (producent, importeur, distributeur, en/of gebruiker). Iedere afzonderlijke rol brengt weer andere verplichtingen met zich mee. Een bedrijf moet bepalen welke rol het binnen REACH verband speelt. Ook Chemtec heeft verschillende rollen: - Chemtec in de rol van distributeur functioneert als doorgeefluik van informatie. Aan u als gebruiker van onze producten geven wij informatie over blootstellingsscenario's en beheersmaatregelen via onze Veiligheidsinformatiebladen en MSDS-bladen. - Van onze leveranciers vragen wij informatie over het gebruik van de chemische stoffen. Het doel is geïdentificeerd gebruik te realiseren en de gevaarsaspecten aan de leverancier te verduidelijken.

Maar ook u als onze klant heeft een eigen verantwoordelijkheid onder REACH. U dient de aanbevolen risicobeperkende maatregelen in acht te nemen. Daarnaast moet u het gebruik van de chemische stoffen aan de toeleverancier melden, inclusief de informatie over blootstellingscenario's.

Chemtec Chemicals B.V. neemt een pro-actieve positie in de benadering van het REACH project. Wij zullen u op de hoogte houden van onze voortgang hierin. Mocht u echter nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 010-412 0974 of een e-mail sturen aan info@chemtec.nl